خانه پدری کاری از کیانوش عیاری

خانه پدری کاری از کیانوش عیاری

کیانوش عیاری، کارگردان باسابقه‌ای است که ساخته‌هایش همواره مخاطبان خود را یافته است. اما اکثریت مردم او را با سریال…