خلاصه فیلم شنل

خلاصه فیلم شنل

عوامل فیلم شنل نویسنده فیلمنامه:حمیدرضا بابابیگی، مدیرفیلمبرداری و کارگردان:حسین کندری، مجری طرح و مدیرتولید:سینا سعیدیان، تدوین:بابک قائم، موسیقی: مهدی پناهی،…