اشتباه خواندن بخش هایی از شاهنامه توسط مسعود فراستی

 

چندی پیش مسعود فراستی که برای چندمین بار مهمان برنامه «کتاب باز» با اجرای سروش صحت بود، در بخشی از گفتگوی خود به روایت داستانی از شاهنامه و خوانش ابیاتی از آن پرداخت که خود آن ها را انتخاب کرده بود. روایت و شاهنامه خوانی فراستی اما با غلط های بسیاری همراه بود که از چشم مخاطبان برنامه دور نماند و نسبت به آن واکنش های بسیاری داشتند. انتشار ویدئویی از شاهنامه‌ خوانی مسعود فراستی در شبکه‌های مجازی واکنش های زیادی را به دنبال داشته است.مسعود فراستی ، منتقد نام آشنا و جنجالی سینما مهمان جدیدترین قسمت از
برنامه ی کتاب باز بود، برنامه ای تلویزیونی با موضوع کتاب و کتابخوانی که
از شبکه نسیم پخش می شود و اجرای آن را سروش صحت برعهده دارد.

بنا بر این گزارش، در ادامه و قسمت بعدی برنامه کتاب باز، مسعود فراستی برای خوانش اشتباه اشعار شاهنامه عذرخواهی کرد و گفت: فراستی شاهنامه ای را که دوست داشته اشتباه خوانده و این بدترش می کند. از همه شاهنامه دوستان و همه بزرگان و همه مخاطبان برنامه کتاب باز عذرخواهی میکنم. آدمی که ۳۰ سال است نعره می زند فرم، چرا فرم بلد نیست؟

فراستی

فراستی که برای چندمین بار مهمان این برنامه بود، در بخشی از گفتگوی خود
به روایت داستانی از شاهنامه و خوانش ابیاتی از آن پرداخت که خود آن ها را
انتخاب کرده بود. روایت و شاهنامه خوانی فراستی اما با غلط های زیادی
همراه بود، امری که باعث تعجب مخاطبان شد و واکنش های زیادی را در پی داشت.

وی ادامه داد: این یعنی یک نمره صفر باید به او داد. اگر فردوسی را دوست دارم که سند هویت ملی من است، حق هیچ اشتباهی در خواندنش ندارم. میدانِ شعر کلاسیک ایران، میدان منِ فراستی نیست. در میدانی که میدانِ من نیست، شاگردی می کنم و انتقادات دوستان که هیچ، انتقادات دشمنان را هم روی سرم می‌گذارم.