بازهم فیلم «هندوجا» درباره مراسم حج تجلیل شد

 فیلم مستند «درباره خانه خدا» برای چندمین بار روز عید قربان از شبکه افق پخش شد. در فیلم مستند یاد شده، چهار فیلم مستند مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گرفت که در طول تاریخ سینمای ایران درباره مراسم حج ساخته شده بودند. اما یکی از آن چهار فیلم و در واقع برجسته‌ترین آنها به نام «خانه خدا»، بیشترین زمان این فیلم مستند را به خود اختصاص داده بود. فیلمی که شاید در نگاه اولیه به لحاظ ساختاری، تنها تصاویر مستند برجای مانده و ارزشمند از این کنگره عظیم مسلمانان به شمار آید.
اما فیلم مستند «خانه خدا» که در سال‌های ۴۵-۱۳۴۴ یعنی در اوج دوران دیکتاتوری شاه توسط عده‌ای از وابستگان به دربار و کانون‌های معلوم‌الحال جهانی ساخته شد، حقایقی دارد که پرده از ساخته شدن چنین فیلمی در اوج ترکتازی دوران سینمای مبتذل فیلمفارسی و نمایش آثار مستهجن برپرده سینماها، برمی‌دارد.
متاسفانه سازندگان مستند «درباره خانه خدا» علیرغم توصیه‌های خیرخواهانه و دلسوزانه برخی مورخین متعهد و کارشناسان تاریخ و سینما از جمله نقد و تحلیل دوستانه روزنامه کیهان در همان نخستین نمایش فیلم یاد شده، برای عدم تحریف تاریخ و توصیه به گفتن همه واقعیات و نه سانسور بخشی از آن، اما بازهم با لجاجت و اصرار بر درستی عملکرد خود بدون هیچ‌گونه پاسخی به نقد ۵ سال پیش کیهان، همچنان برهمان طبل تحریف تاریخ کوبیدند.
گوینده فیلم مستند «درباره خانه خدا» در جایی از فیلم که به مستند «خانه خدا» پرداخته، به تهیه‌کننده هندی فیلم‌اشاره می‌کند اما نمی‌گوید وی چه کسی بود! نمی‌گوید نام او «گوپی» یا «گاپی چند هندوجا» بود که یک فراماسون ارشد و سومین سرمایه‌دار آن روز و اولین سرمایه‌دار امروز بریتانیا محسوب شده است.
دوستان از ابوالقاسم رضایی به عنوان سازنده اصلی فیلم مستند «خانه خدا»، سخن می‌رانند ولی نمی‌گویند او از وابستگان به دربار شاه بود و در همکاری با اداره اطلاعات سفارت آمریکا در تهران و استفن نایمن، استودیو «برناتون» را تاسیس کرد. آنها نمی‌گویند که نویسنده متن فیلم براساس اسناد موجود و اظهارات مستقیم عوامل فیلم، ابراهیم گلستان (جاسوس رسمی انگلیس) بوده و جلال مقدم که به قول همان ابراهیم گلستان، پاسفره‌ای ‌اشرف پهلوی به حساب می‌آمد، یکی از واسطه‌های انجام چنین پروژه‌ای معرفی شده است.
چرا سازندگان فیلم «درباره خانه خدا» اصرار دارند که فیلم مستند «خانه خدا» به نفع هیچ گروهی جهت‌گیری نداشته است!؟ چرا اهداف تولید مستند «خانه خدا» را در سال‌های اولیه تبعید حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) که در سخنرانی خود علیه کاپیتولاسیون فریاد زدند «اسلام رفت»، را توضیح نمی‌دهند؟ چرا توضیح نمی‌دهند که چگونه مستند «خانه خدا» به راحتی و برای اولین و آخرین بار مجوز تصویربرداری آزادانه از مراسم حج و خانه کعبه، آن هم با حضور ملک فیصل و شاه را دریافت کرد!؟ چرا نگفتند به چه علت سازندگان فیلم که گروهی از فراماسون‌ها و درباریان بودند، قصد داشتند تماشاگر مذهبی را به داخل سالن‌های سینما بکشانند؟
فیلم مستند و ساخت مستند درباره پدیده‌های تاریخی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، آنگاه منصفانه و اساسا مستند محسوب شده که همه واقعیت را بیان نماید نه اینکه بخشی را به سلیقه خود حذف و بخشی را بزرگ کند. اگرچه در عالم سینما و مستند، بسیاری از صاحبان رسانه و قدرت و پول چنین می‌کنند اما از شبکه‌ای مثل شبکه افق که خود را افق گفتمان انقلاب اسلامی می‌داند، انتظار دیگری وجود دارد.

*کیهان